Jak nastavit zapnutí PC po vypnutí elektřiny (Archiv)

   !! článek archivu 02/10. Může být omezena vypovídající hodnota !! Nastavení které se hodí pro servery všeho druhu, nebo nějaké domácí download stanice, nebo pokud potřebujete aby počítač neustále běžel a při tom vykonával nějakou činnost je možné provést několika způsoby, avšak všechny selžou, vypne-li se elektřina. Řešením je jednoduchý zásah do BIOSu počítače.

 

 

   Nastavení které se hodí pro servery všeho druhu, nebo nějaké domácí download stanice, nebo pokud potřebujete aby počítač neustále běžel a při tom vykonával nějakou činnost je možné provést několika způsoby, avšak všechny selžou, vypne-li se elektřina. Řešením je jednoduchý zásah do BIOSu počítače.

 

   Nastavení automatického spuštění PC po zapnutí elektrického proudu

   Vstupte do BIOSu počítače a jděte do sekce "Power Management Setup" nebo relevantní (chápej může se jemenovat v různých BIOSech různě). Zde najděte položku "AC back function" případně "Power Failure Recovery" "Power Loss, State After Power Failure", "PWRON After pwr-Fail" a tuto položku nastavte na enable, nebo ON.

   Tímto docílíte toho, že se počítač automaticky zapne, jakmile zdetekuje obnovení přívodu elektřiny.

 

   Jak docílit spuštění specifické aplikace...

  Celkem jednoduše. Předchozím bodem docílíte spuštění PC po opětovném zapojení EE, avšak takto pouze naběhne operační systém a dál se nic neděje. Chcete-li, aby se po spuštění operačního systému následně spustil nějaký program, nebo specifická aplikace, vložte její spouštěcí soubor do sekce "Po spuštění".

   To provedete tak, že kliknete levým tlačítkem na soubor který chcete po spuštění spustit a přetáhnete jej do START/Programy/Po spuštění. Tímto docílíte toho, že po naběhnutí systému se automaticky spustí vybraná aplikace, nebo více vybraných aplikací.

 

    Podporuji:                                                                                                               A tesim se:
    BOINC   Happy Eund (zeleny sport)   EU Fuck You
Copyright ©2008-2017 i-skladka.cz All Rights Reserved. Contact: i-skladka@tiscali.cz. Basic template by RocketTheme
i-skladka run an open source CMS system Joomla! | | Compatible with:
FirefoxIE 11SafariOperaGoogle Chrome