Jak zapojit, instalovat pevný disk (IDE, ATA) (Archiv)

   !! článek archivu 12/09. Může být omezena vypovídající hodnota !! Nevím čím to je, ale poměrně dost dotazů které přivádí návštěvníky na tento web je ve tvaru "jak zapojit HDD", "zapojení 2 HDD" a podobně. Přitom zapojení pevných disků je dnes velmi jednoduché, a jen o trochu složitější to bylo dříve v případě pevných disků s rozhraním PATA, resp. IDE, které mimochodem podle toho co hledáte ve fulltextu, také často zapojujete ;). Takže začneme starším rozhraním PATA.

 

 

   Nevím čím to je, ale poměrně dost dotazů které přivádí návštěvníky na tento web je ve tvaru "jak zapojit HDD", "zapojení 2 HDD" a podobně. Přitom zapojení pevných disků je dnes velmi jednoduché, a jen o trochu složitější to bylo dříve v případě pevných disků s rozhraním PATA, resp. IDE, které mimochodem podle toho co hledáte ve fulltextu, také často zapojujete ;). Takže začneme starším rozhraním PATA.

Zapojení IDE pevného disku do PC - teorie

   Starší základní desky disponují 2ma IDE konektory. Primárním a sekundárním. (V mezidobí kdy přicházel na trh interface SATA se vyskytovaly desky s jedním konektorem IDE a dnes se IDE rozhraní u nových komponent prakticky nepoužívá). Každý konektor je schopen pracovat maximálně se dvěma zařízeními, tedy standardem jsou v případě tohoto rozhraní maximálně 4 zařízení na jeden počítač. Aby IDE větev dokázala zároveň pracovat se dvěma zařízeními, je nutné použít 80žilový kabel, existuje totiž ještě 40žilový kabel, který je vhodný tak maximálně na zapojení jedné jediné komponenty, a to spíše mechaniky než-li pevného disku (40ti žilové kabely se už delší dobu nevyskytují, tedy byste na něj neměli pravděpodobně narazit).

 

   U IDE zařízení, je nutné dbát na správné jumperování komponenty. Nastavení jumperu definuje systému pozici komponenty. Pokud bude jumperování chybné, systém nemusí komponentu detekovat, nebo s ní nebude spolupracovat, případně může být snížena rychlost toku dat. 

   Tedy IDE komponenty můžeme mít v PC zapojené takto:

 • Jako Master (Horní pozice IDE kabelu)
 • Jako Slave (Prostřední pozice IDE kabelu)

   A dále jako:

 • Primary master (Horní pozice primárního IDE kabelu. Zde by právě měl být vždy zapojen HDD)
 • Primary slave (Prostřední pozice primárního IDE kabelu)
 • Secondary master (Horní pozice sekundárního IDE kabelu)
 • Secondary slave (Prostřední pozice sekundárního IDE kabelu)

idecable   boards

inf39   Označení primárního a sekundárního konktoru na základní desce je obvykle v těchto tvarech: Primary IDE, Secondary IDE, IDE1, IDE2.

   Ačkoliv jsou na obrázku s kabelem uvedeny pozice master a slave tak jak jsou správně, v praxi pozici komponenty určí jumper (není-li nastaveno cable select), tedy když zapojíte HDD na pozici slave a najumperujete ho jako master, deska si to pravděpodobně ve většině případů přebere, avšak snažte se zapojovat tak jak by to mělo být, tedy disk definovat jako master a na master ho zapojit.

 

   Zapojení 1HDD do PC

   Nejjednodušší případ, zapojte HDD na pozici primary master a najumperujte jako master.

 

   Zapojení 2HDD do PC

   Ideálně zapojte každý disk jako master na kařdou větev, tedy primary master bude jeden disk, a secondary master bude druhý disk.

 

   Další možnosti

   Již nerozepisuji. Dodržujte pravidlo aby pevné disky obsadily master pozice, dále mechaniky apod. už zapojujte na slave pozice. Budete-li do PC přidávat více než 2 HDD, nedá se nic dělat a prostě ten třetí budete muset zapojit jako slave někam.

   Pro zajímavost uvedu obecně správné zapojení, v případě 4 IDE/ATAPI zařízení v PC.

 • Primary Master - HDD
 • Primary Slave - DVD-ROM
 • Secondary Master - CD-RW
 • Secondary Slave - CD-ROM

 

   Jumperování komponent

   Nejsložitější část celého procesu. Výše bylo popsáno jak máte správně komponenty najumperovat, nyní si ukážeme jak to provést prakticky.

idepanel

   Obrázek výše je zhruba náčrt interface pevných disků IDE. Problém u jumperování je v tom, že většina výrobců používá jiné pozice, tedy např. Seagate může mít Master vlevo a Hitachi ho bude mít vpravo, ale tak to je jedno. Pozice jumperů jsou uvedeny na štítku pevného disku. Jumpery u pevných disků budou následující viz obrázek zkratky:

 • Cable select (CS) - systém sám určí o jaké zařízení se jedná podle toho na jaké pozici je komponenta zapojena. (některé pevné disky mohou mít Cable select nastaven v případě, že není žádný jumper zapojen). Cable select je obvykle defaultně najumperováno od výroby.
 • Master (MA) - master pozice
 • Slave (SL) - Slave pozice

   Tedy v praxi: Mám pevný disk a jdu jej zapojit na master pozici. Takže si zjistim na štítku které 2 piny mám spojit abych nastavil master, vemu jumper a spojím jím tyto dva piny. Zapojím disk. toť vše :)

jumperhdds

   Zapojení ide kabelu a napájení

   Opět nic složitého. IDE kabel má zámek, který neumožňuje jeho chybné zapojení do pevného disku, jinak pin1 (ten jež je barevně odlišený, obvykle červeně, od ostatních je vždy vpravo).

   Napájecí kabel má také zámek, avšak zde platí, že žlutý kabel je vždy vpravo.

   Poznámka: na i-skladce je také článek jak zapojit IDE mechaniky, jsou tam podobné informace jako zde.

   Zapojení SATA pevného disku do PC

   Nejedná se o nic složitého, a stejný postup můžete aplikovat i na mechaniky.

   Na základní desce jsou SATA výstupy, obvykle 6 a více. Označeny jako SATA1, SATA2, SATA3 atd... nemusíte zde řešit žádné jumperování a je vesměs jedno na kterou pozici disk zapojíte. Pamatujte pouze že čím nižší číslo, tím jej systém považuje za "důležitější", a budete-li mít například 2 pevné disky na SATA1 a SATA2, systém bude defaultně bootovat z disku zapojeném na SATA1.

   U SATA zařízení také nemusíte jumperovat a většina zařízení ani jumpery nedisponuje (pokud ano slouží k jiným účelům, např. diagnostickým). Zapojení napájení a datových kabelů má vyspělejší zámky, než-li dřívější pata zařízení a tedy je nelze zapojit obráceně, nebo špatně. Naopak jsou ale oproti IDE interface náchylnější k mechanickému poškození. Zde již není více co řešit.

   Inicializace pevných disků v systému PATA i SATA

   Pokud jste zapojili disk, můžete nainstalovat operační systém a zde se nemusíte o inicializaci starat - instalátor systému si disk najde. Avšak přidáváte-li disk do již funkčního počítače, systém jej neuvidí. Disk je nutné nejprve v systému inicializovat. Článek jak inicializovat pevný najdete zde.

   To je asi tak vše k základní instalaci a zapojení HDD.

    Podporuji:                                                                                                               A tesim se:
    BOINC   Happy Eund (zeleny sport)   EU Fuck You
Copyright ©2008-2017 i-skladka.cz All Rights Reserved. Contact: i-skladka@tiscali.cz. Basic template by RocketTheme
i-skladka run an open source CMS system Joomla! | | Compatible with:
FirefoxIE 11SafariOperaGoogle Chrome