Jak obnovit data v případě havárie HDD (Archiv)

   !! článek archivu 06/09. Může být omezena vypovídající hodnota !! Článek popisující možnosti obnovení dat z havarovaných HDD. Nebudeme se zde zabývat pitomostmi jako jsou záchrana smazaných souborů, nebo obnova vysypaného koše, ale půjdeme trochu více do hloubky (ale ne zas moc) k případům zformátovaných disků, spadlých MBR (Master Boot Record) případně MBT (Master Boot Partition) tabulek, nebo souborových systémů. Nezoufejte, protože data byli, jsou a budou... a když nejsou, tak jsou, jen je třeba se pořádně podívat... : )

 

   Článek popisující možnosti obnovení dat z havarovaných HDD. Nebudeme se zde zabývat pitomostmi jako jsou záchrana smazaných souborů, nebo obnova vysypaného koše, ale půjdeme trochu více do hloubky (ale né zas moc) k případům zformátovaných disků, spadlých MBR (Master Boot Record) případně MBT (Master Boot Partition) tabulek, nebo souborových systémů. Nezoufejte, protože data byli, jsou a budou... a když nejsou, tak jsou, jen je třeba se pořádně podívat... : )  

   Do úvodu bych řekl, že se může stát a stává se, že na pevném disku plném dat občasně dojde k různým haváriím jež mají za následek ztráty MBR, MBT, případně neúmyslný formát disku. V 99,9% případů je viníkem určitý software (MBR managery, instalátory operačních systémů) ve spojení s nezkušeností uživatele, případně různé zbytky a nedodělky instalací operačních systémů (zejména Windows) které jsou uživatelem ponechány na pevném disku a při další instalaci OS můžou mít za následek jakési "zmatení" instalátoru a jeho "šáhnutí" na pevný disk, nebo část pevného disku, na kterou si to uživatel zrovna moc nepřeje. V následné panice a obvykle rychlém restartu počítače uživatelem dojde po najetí OS ke zjištění, že onen oddíl disku plný domácího videa a fotek je naformátovaný, nebo dokonce nečitelný a ani systém jej nevidí.

   Právě o záchraně (recovery) dat z takto havarovaných HDD si budeme vyprávět, popíšeme si základní postupy a software.

 

   Protože data v těchto případech, nebo drtivá většina dat, nebyly přepsány je obvykle možné jejich velké procento obnovit (v závislosti na tom co se stalo, ale řekněme třeba 90 a více procent je možné vytáhnout v těch těžších případech). Krásné na tom je, že si data takto může zachránit, s pomocí například tohoto článku, víceméně i jen mírně pokročilí uživatel.

   Ještě než začneme, aniž bych chtěl vystrašit, je potřeba si říci, že v závislosti na poškození, může obnova celého HDD trvat několik minut a nebude vyžadovat nic krom samotného pevného disku, připojeného k počítači s operačním systémem ve kterém můžete spustit recovery program, až po několik desítek hodin scanů a dalších desítek hodin vytahávání samotných dat na další nezávislí pevný disk avšak jste-li trpěliví, není ani toto pro Vás překážkou.

 

   Základní postup diagnostiky a recovery v lehkých případech (pouze formát apod.)

   Problém při zjišťování stavu poškození je v tom, že uživatel většinou neví, nebo nedokáže přesně popsat, co se stalo a proto se začíná jistou formou diagnostiky. Je možné že se nejspíše nejedná o učebnicový příklad, nicméně nejsme profesionálové v obnově dat a máme omezené možnosti diagnostiky a tak budeme pracovat s tím co je v praxi využitelné a osvědčené a tedy budeme postupovat od začátku jakoby by bylo možné data získat zpět tím nejrychlejším a nejjednodušším způsobem. Pokud to nepůjde, přesuneme se na další stupeň.

   Tedy jdeme na to od základu. Prvně je potřeba mít zachraňovaný pevný disk (nebo diskový oddíl) připojen k funkčnímu počítači, tak abychom mohli z prostředí operačního systému spouštět nástroje pro obnovu dat. Pro jistotu uvádím, že na "zachraňovaný" disk (oddíl) v žádném případě nic nekopírujte. Jakým způsobem disk připojíte je v podstatě jedno, lze použít šuplík, konvertor, nebo jej zapojit standardně do PC.

   Nyní přichází na řadu první program kterým se pokusíme data obnovit (v duchu webu budeme používat programy které jsou co nejjednodušší a efektivní a pokud možno free). Použijeme program "TestDisk&PhotoRec" download: zde (free). Jedná se o jednoduchý, avšak relativně schopný nástroj který pracuje bez nutnosti instalace. Tedy pouze rozbalte archiv a spuštte soubor "testdisk_win.exe" (nachází se ve složce "Win").

 1. Po spuštění programu sjte vyzváni zda-li chcete uložit log file (šipkami vybíráte možnosti) v tomto případě je nám to jedno, ale zvolte třeba "Create" a odentrujte (obr.1).
 2. Následně jste vyzváni k výběru pevného disku se kterým chcete pracovat (jedná se o disk na kterém chcete obnovit data). Vyberte jej a odentrujte talčítko "Proceed" (obr.2).
 3. Dále jste vyzvání k výběru původního typu partition tabulky. Viz možnosti. (obr.3).
 4. Nyní budete vyzvání k výběru toho, co si přejete s diskem aktuálně udělat. Aktuálně vybereme položku "Analyse" (obr.4).
 5. V dalším okně je zobrazena nynější dostupná partition (v případě že se bude jednat o disk rozdělený na více oddílů vyberte oddíl který chcete obnovit jako orientace může sloužit velikost. V případě, že se jedná o disk bez více oddílů, bude zde pouze jedna partition.) Vyberte a odentrujte "Proceed" (obr.5).
 6. V dalším okně již máte s vybranou partititon možnosti. Nám se aktuálně hodí "List files" tedy stiskněte "P". (obr.6).
 7. Nyní by se měl objevit výpis souborů. Ve složkách se pohybujete šipkami vlevo a vpravo pro vstup a výstup a dolu a nahrou pro prohlížení. Zde zkontrolujte jaká data vidíte. Pokud se jedná o jednoduchý případ měli byste vidět původní data a adresářovou strukturu z disku jež obnovujete. V tomto případě stačí stisknout tlačítko "C" a data budou kopírovány do určené složky kterou si můžete v následujícím kroku zvolit. V těch úplně nejjednodušších případech, by mělo být možné dokonce celou adresářovou struktur obnovit tak jak byla na původním disku bez nutnosti kopírování na jiný disk.

 

   obr. 1   obr.2

   obr.3   obr.4

    obr.5   obr.6

 • Pokud je adresářová struktura na disku zobrazena neúplná, nebo se nezobrazuje vůbec, přejdeme k řešení obtížnějšího případu pomocí dalšího software. Nezoufejte.
 • !!! Může se stát, že je pevný disk nepřístupný (Windows jej hlásí jako nepřístupný, nebo neznámý, neznámý systém souborů, unknown filesystem apod. na disk prostě nelze vstoupit). Již jde o problém spadlé MBR. TestDisk obvykle s tímto neumí pracovat a hlasí nalezené partititon jako nepřístupné (unknown file type, unknown file system). Toto lze vyřešit (opětovně asi nejde o učebnicový příklad a trochu odporuje zásadám práce s obnovou dat na disku avšak v praxi to funguje, nicméně snažte se tomu vyvarovat pokud můžete) formátem. Pokud toto děláte udělejte rychlí (v žádném případě pomalí) formát disku (oddílu) čímž vytvoříte známý filesystem na disku a získáte na něj přístup jak z prostředí OS tak poté z TestDisku a budete moci dále pracovat, avšak obvykle již nebude možné přes TestDisk obnovit data, ale bude nutné přejít k obnově v obtížnějších případech dále. !!!
 • TestDisk obsahuje nástroj "PhotoRec" - jedná se o nástroj určený k obnově pouze určitých typů souborů. V nastavení programu si můžete vybrat jaké soubory chcete obnovit (dle přípony tedy např. jpg. textové dokumenty paod.) program poté scanuje pevný disk a i přes to, že Testdisk nic nenalezne, PhotoRec tyto soubory umí vytáhnout (pracuje trochu jinak než Testdisc) úspěšnost je vysoká, problém je v tom, že photorec ukládá a pojmenovává soubory dle pozice na disku, tedy Vám pak vyplivne třeba 40 000 fotek přeházených dle pozice na disku s názvy f53333368.jpg, f53233368.jpg, f53343368.jpg  apod. Avšak alespoň je vytáhne úspěšnost je vysoká, nicméně pokud budete donuceni k použití PhotoRecu, vzhledem k tomu, že bude projíždět disk desítky hodin v závislosti na velikosti, doporučuji rovnou přejít k obnově v obtížnějších případech kde také budeme scanovat a obnovovat mnoho hodin, ale obvykle obnovíme víceméně původní strukturu.

 

   Recovery v obtížnějších případech (Spadlé MBR, MBT, + formát, vícekrát zapsané MBR, MBT apod.)

   Pokud výše zmíněný postup selhal, budeme pokračovat dále s trochu jiným programem. Práce na obnově dat není ani v tomto případě technicky nijak náročná (nevyskytnou-li se nepředpokládané potíže), avšak už s sebou obvykle nese potřebu velkého množství času (úměrné velikosti disku) a také téměř 100procentní jistotu potřeby dalšího disku (vycházím z toho, že program bude nalezená data kopírovat do zvolené složky a pokud nebudete mít dostatek místa na jiném oddílu, nebo instalovaném disku, budete si muset pořídit, půjčit, další, v opačném případě nikoliv).

   Budeme postupovat podobně jako v prvním případě, opětovně potřebujeme mít připojený obnovovaný oddíl, nebo disk k počítači s funkčním operačním systémem. Způsob připojení disku je opětovně na Vás, konvertor, šuplík, klasické zapojení... nicméně, vzhledem k tomu, že se bude jednat o mnoho hodin scanů, doporučuji spíše disk standardně zapojit do PC (u konvertorů a šuplíků hrozí jejich nechtěné odpojení například tak, že do něj omylem strčíte, nebo si s drátky začne hrát kočka a pak byste mohli přijít o mnoho hodin práce, jinak o nic nejde :) )

   Budeme pracovat s vynikajícím profesionálním nástrojem určeným k obnově dat R-Studio. Bohužel se nejedná o free nástroj, jeho demo (ke stažení ze stránek výrobce zde, nebo se povaluje všude možně po slunečnice.cz, stahuj.cz apod...) je víceméně plně funkční krom toho, že odmítá obnovit soubory větší než 64Kb - tedy je prakticky nepoužitelný. Nicméně !!!:

 • Proč se tedy zmiňujeme o R-studiu? :
 • Protože pomocí jeho dema můžete na pevném disku udělat plnohodnotný scan a tak zjistit zda-li půjdou z disku nějaká ta data (včetně toho jaká) vytáhnout. Pokud ani scan R-studia nic nenalezne, je již dále krajně nepravděpodobné, že bychom v domácích podmínkách byli schopni data na disku obnovit.
 • Protože se může stát že někomu půjde skutečně jen o pár txt souborů do velikosti 64Kb.
 • Protože někdo může mít na HDD tak cenná data, že obětuje cca 1500Kč a po úspěšném scanu si zakoupí licenci a data obnoví. (rozhodně levnější možnost, než obnova dat u společností které se tímto zabývají).
 • Protože je možné poměrně snadno najít na internetu na tento program nelegální úpravu zpřůstupňující jeho plné funkce. (neradím, nedoporučuji, nemám, neznám pouze zde uvádím jako možnost).

 

   Tedy předpokládám, že jste se rozhodli pro některou z výše zapsaných možností a jdeme tedy pokračovat dále. Po stažení cca 6mb programu jej nainstalujte a spusťte.

 1. Po spuštění programu vidíte k počítači připojené pevné disky, mechaniky apod. včetně virtuálních pokud máte. Pod jednotlivými disky jsou zobrazeny jejich oddíly např. C,D apod... viz obr.1 Vaším úkolem je zvolit oddíl (pokud obnovujete pouze oddíl), nebo pevný disk který chcete scanovat na nalezení smazaných/nepřístupných dat. Vyberte.
 2. Nyní v levém horním rohu klikněte na položku "Drive" a v rozbaleném kontextovém menu na položku "Scan" viz. obr.2. V tabulce jež se Vám zobrazí máte možnosti například. od jaké části disku chcete začít apod. Také zde máte  položku "Save scan info to file:" - doporučuji abyste zvolili a dále v budoucnu v průběhu scanu (máte-li velký disk) např. každé 3 hodiny scan stoply a uložili průběh scanu a z tohoto průběhu jej znovu spustili (jedná se o položku "Drive/Open scan information"). Pokud máte klikněte na tlačítko "Scan".
 3. Po stisknutí tlačítka "Scan" v předchozím bodě započne scanování vybraného oddílu/disku viz. obr.3. V mém případě se jedná pouze o zkušební 10Gb oddíl bez chyb a tedy je průběh rychlí, avšak připravte se na cca 20H u 1Tb HDD. Jakmile je scan dokončen, objeví se pod scanovaným oddílem/diskem rozeznané části. U mě "Recognized1, Recognized2, Extra found files" (viz. obr.4) v těchto položkách můžete listovat tak, že na ně 2x kliknete myší a tak vidět co se pod rozeznanou částí skrývá za složky a soubory.
 4. Je-li scan dokončen a máme ozeznané části, můžeme se pustit do samotné obnovy dat (trvá další hodiny v závislosti na množství dat, obnovování dat je o trochu pomalejší než-li samotné kopírování zhruba tak). Obnovu dat započnete tak že označíte oddíl/disk který chcete obnovovat a kliknete na "Drive/Recover all files..." viz. obr.5. V tabulce jež se Vám otevře navolte možnosti jež Vám vyhovují, tedy kam data obnovit - "Output folder" (pro jistotu uvádím obnovujte na jiný oddíl nebo disk) pro zjednodušení můžete ostatní položky navolit tak jako je na obr.5.. Po kliknutí na tlačítko "OK" začne program obnovovat data.

 

   obr.1    obr.2

   obr.3   obr.4

   obr.5

 

 • Na co si dát pozor:
 • Jak již bylo výše zmíněno scanujete-li velký disk, ukládejte průběžně průběh scanu, vyplatí se. Není nic horšího když Vám po deseti hodinách vypnou proud apod. Jak na to. Scan se uloží jednoduše. V průběhu Scanu klikněte na tlačítko "Stop" (ta červená stopka v horní části obrazovky hh), dále na "Drive" a v rozbaleném menu na "Save scan information". Uložte soubor a dále z něj spusťte scan. Scan ze souboru spustíte tak že kliknete na "Drive" a v rozbaleném menu na "Open scan information". Vyberte soubor který jste uložili a scan se spustí od místa kde byl zastaven.
 • Při samotné obnově dat se může stát, že obnovená data zaplní více místa, než bylo na disku původně dat - může to být zapříčiněno různými chybami v důsledku způsobené chyby disku. Např. bylo-li na disku vytvořeno více MBR tabulek (stává se v případě, že se již data pokusil obnovit někdo kdo neuspěl a pouze vytvořil nové MBR smazal, zase nové apod. ) program poté může některá data zařadit do více částí na disku, i když ve skutečnosti na něm byli pouze jednou a tak je obnoví třeba 2x do různých složek.

 

   Poznámky k obnově dat na HDD:

   Obnovit data z disku lze v domácích podmínkách v případě, že nebyly přepsány jinými, tedy na naformátovaných médiích, v případě spadnutých MBR a MBT a třeba i X-krát zapsaných nových MBR. To vše jde. Pokud ovšem budou data přepsána, v domácích podmínkách už se s tím většina vypořádat asi nedokáže. Prakticky nejspíše nijak, je málo pravděpodobné, že by dokázalo i R-studio obnovit větší fragmenty již přepsaných dat. Nicméně k dispozici je diskuze, kde se můžete podělit o zkušenosti.  

   Data se doma nepokoušejte obnovit z HDD, jež nesou znaky mechanického poškození (např. při zapnutí vydávají silné klepavé nebo skřípající zvuky nebo jsou viditelně poškozené). U takových disků mohlo dojít k zadření ložisek, poškození nebo utržení čtecí hlavy či záznamových ploten. Pokud na takovém disku máte opravdu cenná data, rozhodně jej dále nezapínejte, ani se disk nepokoušejte rozebírat s cílem mechanické opravy. Takovým postupem zhoršíte či úplně znemožníte možnost obnovy dat, budete-li disk dávat společnosti zabývající se jejich obnovou). Pevný disk je uvnitř velmi citlivé zařízení - především záznamové plotny s daty. Velkým oříškem jsou částečky prachu nebo mastné otisky prstu, kterými "zaplácnete" na plotně uložená data. Další dobré rady co s diskem nedělat, pokud svá data máte rádi :), najdete například na http://www.zachrana-dat-hdd.cz/zachrana-dat-z-hdd.  

   Obnova dat u profesionálů je cenově závislá na typu poškození nosiče a množství obnovovaných dat. V případě naformátovaného média si asi neřeknou o více než 2 - 3 tisíce, v případě mechanických poškození a těžkých případů by se neměla obnova pohybovat nad 15 000Kč. Zadřená ložiska obvykle vyřeší od 2000 Kč, binární kopie mechanicky poškozeného povrchu plotny přijde na cca 1400 Kč, oprava elektronicky poškozeného disku stojí od 1500 Kč. Ale je to o domluvě.  

   Je pravděpodobné, že průměrný uživatel počítače si nedokáže představit, z jak moc poškozených disků lze data vytáhnout, nebo jak konkrétně je disk poškozený. Pokud si nejste jisti, je možné využít společností, jež se obnovou dat zabývají k diagnostice disku. Dnes bývá tato služba často zdarma v některých případech i s odvozem disku. Výstupem je zhodnocení situace a odhad ceny za obnovu dat. Poté můžete zvážit, zda Vám data za takovou cenu stojí. Mezi zkušené firmy zabývající se obnovou dat v ČR se řadí pražský Datahelp (Ten se obnovou dat zabývá již od roku 1998) – který mimo jiné provádí diagnostiku disku z celé ČR. 

   Bezpečně jsou data smazaná až pokud je fyzicky zničíte (například plotnu disku roztavíte), nebo pokud je několikanásobně přepíšete. Kdo tvrdí, že stačí pouze 1x přepsat, ten lže, avšak osobně myslím, že 3x přepsaný sektor už obnovit nepůjde ani v laboratorních podmínkách, ale rád se o tomto nechám poučit.
 

   Doplňující obrázky:

   - Ukázka práce PhotoRecu včetně formátu ukládání obnovených souborů:

   Ukázka práce PhotoRec včetně formátu ukládání obnovených souborů

   - Hnízdo - zapojení HDD standardně do PC

   Hnízdo

   - Zapojení HDD pomocí SATA/PATA konvertoru

   Konvertor SATA/PATA

   - Příklad logu R-Studia při obnově dat

   R-Studio log

    Podporuji:                                                                                                               A tesim se:
    BOINC   Happy Eund (zeleny sport)   EU Fuck You
Copyright ©2008-2017 i-skladka.cz All Rights Reserved. Contact: i-skladka@tiscali.cz. Basic template by RocketTheme
i-skladka run an open source CMS system Joomla! | | Compatible with:
FirefoxIE 11SafariOperaGoogle Chrome